This text is replaced by the Flash movie.

しあわせ

Sing along with it...

Shiawase nara ke wo tatakou
Shiawase nara ke wo tatakou
Shiawase nara taido de shimesou yo
Hora minna de ke wo tatakou


Originally
Shiawase nara te wo tatakou
Shiawase nara te wo tatakou
Shiawase nara taido de shimesou yo
Hora minna de te wo tatakou

------------------------------------------- [Not included... mean tapping your foot, but nice to have it in your memory though.]

Shiawase nara ashi narasou
Shiawase nara ashi narasou
Shiawase nara taido de shimesou yo
Hora minna de ashi narasou


Tags: , ,

Leave a Reply

*